Ang bihasang kasangga mo para sa pagtatalaga ng mga dayuhang manggagawa

Nalulugod kami sa pagbisita mo sa aming website.

Pangangalap ng mga bihasang manggagawa sa iba’t ibang panig ng mundo

Batay sa prinsipyo na “mayroon lang mga gawain at hindi problema,” bumuo at nagpatupad ang InJobU ng mga solusyon para sa lahat ng aspekto: visa, pagsasanay sa wika, sertipikasyon mula A1 hanggang B2, kwalipikasyon bilang propesyonal, biyahe para sa mga darating, integrasyon…

Kaugnay nito, nakikinabang ang mga tinutulungan naming kompanya sa mga bagong empleyado na talagang kwalipikado at puno ng inspirasyon na umaako sa mga bakanteng posisyon at nagbibigay-daan sa pagpapalawak.

Pangangalaga sa bansang pinagmulan

Paunang pagpili ng mga naaangkop na manggagawa ng aming mga partner sa ibang bansa at ng aming team ng mga eksperto sa Germany. Kasunod nito, magsisimula ang masinsinang personal na pagsasanay sa wika (hanggang B1/B2 certificate) sa sariling bansa sa tulong ng mga bihasang guro ng German. Kaugnay nito, isasagawa ang mga leksyon online para sa paghahanda sa pamamagitan ng aming campus.

Pagsasanay sa Germany

Pagdating sa Germany, ihahanda ang mga dayuhang manggagawa para sa pagtatrabaho at paninirahan sa Germany sa loob ng walong linggo sa sarili naming campus. Bilang employer, puwede kang magkaroon ng ideya tungkol sa mga bagong bihasang manggagawa sa Germany.

Pagsisimula ng trabaho sa magiging employer

Pagkatapos magsanay sa aming campus at makapasa sa mga kinakailangang eksaminasyon, puwede nang magsimulang magtrabaho sa iyo ang espesyalista.

service

Mga serbisyo sa aming campus:

Z

Talagang personal ang karanasan

Linggo ng integrasyon para sa mas madaling pagsisimula sa Germany

Z

Mga eksaminasyon sa wika ng TELC (A1–C1)

Personal na pagsasanaw sa wika at paghahanda para sa mga eksaminasyon ng TELC

Z

Personal na pagsasanay sa nursing

Paghahanda para sa eksaminasyon para sa akreditasyon sa nursing

Z

Mga panghuling eksaminasyon para sa akreditasyon

Tungkol sa amin

Pandaigdigang pag-iisip – pagkilos nang lokal

Inako ng InJobU ang responsibilidad na gawing pandaigdigan ang merkado ng lakas-paggawa at lampasan ang mga kasalukuyang balakid at limitasyon. Siyempre, indibidwal ang pinagtutuunan dito.

Nagtatakda ang InJobU ng mga bagong pamantayan sa konsepto nito na partikular na iniangkop sa mga pangangailangan ng mga employer at empleyado.

Suportado ang InJobU at CSPM ng bukod-tanging team ng mga eksperto.

Makipag-usap na sa amin!

Ikalulugod naming sagutin ang lahat ng iyong tanong. Magpadala sa amin ng email gamit ang button o makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming form sa pakikipag-ugnayan. Hihintayin namin ang mensahe mo!

EmailForm sa pakikipag-ugnayan