Ang bihasang kasangga mo sa iyong paglalakbay sa Germany

Nalulugod kami sa pagbisita mo sa aming website.

 

InJobU – kasangga sa lahat!

Z

Talagang personal ang karanasan

Sa tulong ng aming mga partner sa sarili mong bansa

Z

Komprehensibo

Mula umpisa ng proseso, sa pagsisimula mong pag-aralan ang wika sa sarili mong bansa, hanggang sa akreditasyon bilang bihasang manggagawa sa Germany

Z

Para sa iyo: libre

Walang sisingilin sa iyo para sa mga serbisyo ng InJobU o CSPM

ANG AMING CAMPUS

Tatapatin ka namin: Komplikadong wika ang German. Pero sa tulong namin, mabilis at mahusay kang matututo ng German kaya makakapagsimula ka sa bago mong trabaho sa Germany.

Ang bago mong trabaho, sa ilang hakbang lang

1.

Mag-apply online nang libre sa aming website

2.

Pagkatapos naming makumpirmang natanggap na namin ang iyong aplikasyon online at nasuri na namin ito, puwede ka nang magsimulang maghanda

3.

Magsisimula ka sa kurso sa wikang German, at isasagawa ang mga leksyon nang personal at online

4.

Kasabay nito, sa tulong mo at ng aming mga partner, titipunin namin ang iyong mga dokumento na nagsasaad sa iyong mga kwalipikasyon, karanasan bilang propesyonal, at mga espesyal na kasanayan, at ipapakita namin ang iyong profile sa aming mga partner sa Germany

5.

Mga partner namin ang mag-aasikaso sa pagpapa-accredit ng iyong mga kwalipikasyon bilang propesyonal sa mga kaukulang awtoridad sa Germany

6.

Kapag naaprubahan na ang akreditasyon, sisimulan natin ang paghahanda sa aplikasyon para sa visa.

7.

Pagkakuha natin sa visa, pupunta ka sa Germany at maghahanda ka para sa iyong hinaharap bilang propesyonal sa aming campus para sa wika, nursing, at medisina (“CSPM”). Dito rin personal na magpapakilala ang magiging employer mo

8.

Sa aming campus, makakatanggap ka ng masinsinang pagsasanay mula sa aming mga guro at tagapagturo sa loob ng hindi iikli sa walong linggo, at ihahanda ka para sa nalalapit na eksaminasyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong matutuluyan—titira ka sa aming campus nang libre sa panahong ito

9.

Pagkalipas ng 8 linggo, sasailalim ka sa kinakailangang pagsusulit para sa pagtatasa at/o pagsusulit sa wika (TELC)

10.

Kasabay nito, ihahanda ka namin para sa pagtira mo sa Germany upang maayos kang makapagsimula para sa bago mong hinaharap

11.

Bilang akreditadong espesyalista, magsisimula kang magtrabaho nang direkta sa iyong employer

Tungkol sa amin

Pandaigdigang pag-iisip – pagkilos nang lokal

Inako ng InJobU ang responsibilidad na gawing pandaigdigan ang merkado ng lakas-paggawa at lampasan ang mga kasalukuyang balakid at limitasyon. Siyempre, indibidwal ang pinagtutuunan dito.

Nagtatakda ang InJobU ng mga bagong pamantayan sa konsepto nito na partikular na iniangkop sa mga pangangailangan ng mga employer at empleyado.

Suportado ang InJobU at CSPM ng bukod-tanging team ng mga eksperto.

Makipag-usap na sa amin!

EmailForm sa pakikipag-ugnayan